Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystapienia, stanowiska, wnioski i opinie

Kontrole przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

 1.  DPWIS Wrocław, ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu ul.Górna 23, 05.06.2014
 2. DPWIS Wrocław, ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu Pl.Szpitalny 5, 05.06.2014
 3. SO w Świdnicy, kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, 07.11.2014
 4. Starosta Kłodzki, prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-2 i RB-N w 2013roku, 2-5.12.2014
 5. DPWIS Wrocław, kontrola komleksowa działu żywienia, 12.02.2015
 6. PIP, kontrola problemowa- realizacja zadań służby BHO, profilaktyka badań lekarskich , poprawność 13 i 24 II 2015
 7. Sarosta Powiatu Kłodzkiego, gospodarowanie mieniem powiatu przez DPS, 08.04.2015
 8. DPWIS Wrocław, kontrola kompleksowa wydawalni posiłków, 13.04.2015
 9. Krajowy Mechanizm prewencji BRPO, kontrola wizytacja prewencyjna ul.Górna 23, 23.04.2015
 10. DPWIS Wrocław, konrola stanu techniczno-sanitarnego obiektów ul.Górna 23 i Pl.Szpitalny 5
 11. ZUS o/Wałbrzych,  prawidłowość naliczania i odprowadzania składek, 28.07.2015
 12. Starosta Kłodzki, zgodność uregulowań wewnętrznych dot polityki rachunkowości z obowiązującymi przepismi prawa, konrola wybranych dowodów księgowych pod względem zgodności z u.o.r. oraz uregulowaniami wewnętrznymi.
 13. DPWIS Wrocław, kontrola kompleksowa wydawalni posiłków, 18.03.2016
 14. DPWIS Wrocław, kontrola kompleksowa działu żywienia, 18.03.2015
 15. DUW Wrocław, kontrola kompleksowa - standard usług, 13-15.04.2016
 16. DPWIS Wrocław, ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ul. Górna 23 i Pl.Szpitalny 5, 24.06.2016
 17. Starosta Kłodzki, sprawowanie opieki nad mieszkańcem, wybrane zagadnienia funkcjonowania kontroli zarządczej, 6-7.09.2016
 18.  SR Kłodzko, kontrola legalności pobytu mieszkańców, stsowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 28.12.2016
 19. Starosta Kłodzki, kontrola problemowa, 15-16.03.2017
 20. DPWIS Wrocław, kontrola komplekowa wydawalni posiłków, 24.04.2017
 21. DPWIS Wrocław, kontorla kompleksowa bloku żywienia, 24.04.2017
 22. DPWIS Wrocław, ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ul.Górna 23 i Pl.Szpitalny 5, 26.06.2017
 23. SR Kłodzko, kontrola legalności pobytu mieszkańców, stosowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 08.11.2017
 24. DPWIS Wrocław, kontrola kompleksowa działu żywienia, 24.04.2018
 25. DPWIS Wrocław, kontrola kompleksowa wydawalni posiłków, 24.04.2018
 26. DPWIS Wrocław, ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ul.Górna 23 i Pl.Szpitalny 5, 22.06.2018
 27. SR Kłodzko, kontrola legalności pobytu, 20.11.2018
 28. Starosta Kłodzki, kontrola problemowa, 18-19.04.2019
 29. SR Kłodzko, kontrola legalności pobytu, 22.05.2019
 30. DPWIS Wrocław, ocenat stanu sanitarnego obiektów ul.Górna 23 i Pl.Szpitalny 5, 24.06.2019
 31. KPPSP w Kłodzku, kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach ul.Górna 23 i Pl.Szpitalny 5, 5-15.11.2019
 32. PCPR w Kłodzku, kontrola problemowa, 16.12.2019
 33. DUW we Wrocławiu, standard uslug bytowych i opiekuńczych, kontrola problemowa, 22.01.2020
 34. SO Świdnica, kontrola legalności pobytu, 05.11.2020
 35. PSSE Kłodzko, ocena stanu sanitarno - technicznego obiektu, 30.06.2021
 36. PSSE Kłodzko, urzędowa kontrola bloku żywienia, 15.07.2021
 37. PSSE Kłodzko, kontrola żywności w zakresie warunków sanitarno - technicznych zakładu żywienia zbiorowego, 19.07.2021
 38. DUW Wrocław, kontrola kompleksowa, 01.09. - 07.09.2021
 39. PSSE Kłodzko, ocena stanu sanitarno - technicznego obiektu, 16.09.2021
 40. PSSE Kłodzko, urzędowa kontrola żywności - tematyczna, 22.03.2022
 41. ZUS o/Wałbrzych, prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, 22.04. - 28.04.2022
 42. PSSE Kłodzko, ocena stanu sanitarno - technicznego obiektu, 02.03.2023
 43. PSSE Kłodzko, urzędowa kontrola żywności - tematyczna, 10.03.2023
 44. PSSE Kłodzko, urzędowa kontrola żywności - tematyczna, 05.06.2023
 45. Starostwo Powiatowe w Kłodzku, wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych, zamówienia poniżej 130 000 zł netto- 26.07.2023

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających udostępniana jest w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul.Górna 23 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Opublikowano:
06.02.2024 (12:22)
Agnieszka Pocian
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 28.12.2010
Ilość wyświetleń: 6 193