Kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dyrektor

Patrycja Mikołajczyk

Zastępca Dyrektora Agnieszka Pocian
Główny Księgowy Tomasz Rychliński

Kierownik Działu 
Terapeutyczno-Opiekuńczego
ul.Górna 23

Ludmiła Kruk

Kierownik Działu 
Terapeutyczno-Opiekuńczego
pl. Szpitalny 5

Beata Wdowiak

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Agnieszka Pocian

Opublikowano:
06.02.2024 (11:27)
Agnieszka Pocian
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 30.12.2010
Ilość wyświetleń: 12 041