Dostępność

Koordynator ds. dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej - Alicja Stanek

adres do korespondencji: ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

telefon: 748110555

e-mail: administracja@dps-bystrzyca.pl

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczegónymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Opublikowano:
27.05.2021 (13:15)
Administrator serwisu
Autor: Alicja Stanek
Utworzono: 26.03.2021
Ilość wyświetleń: 643