Kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dyrektor

Patrycja Mikołajczyk

Główny Księgowy Tomasz Rychliński

Kierownik Działu 
Terapeutyczno-Opiekuńczego
ul.Górna 23

Agnieszka Dziuba

Kierownik Działu 
Terapeutyczno-Opiekuńczego
pl. Szpitalny 5

Beata Wdowiak

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Agnieszka Pocian

Opublikowano:
03.02.2021 (12:52)
Alicja Stanek
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 30.12.2010
Ilość wyświetleń: 9 935