Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dane adresowe:

 • Dom Pomocy Społecznej
  ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
  Oddział dla osób przewlekle somatycznie chorych.
  tel. 74 811 0555, 74 811 1722
  fax. 74 8110550
  email: sekretariat@dps-bystrzyca.pl
  ePUAP: /DPSBystrzyca/SkrytkaESP
 • Oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych.
  Pl. Szpitalny 5,
  57-500 Bystrzyca Kłodzka
  tel. 74 811 0240

Godziny urzędowania:

Administracja: 7.00 - 15.00
Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy: całodobowo

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
        Tomasz Koptyra  e-mail: iod@koptyra.pl

Dodatkowe adresy e-mail:

lp.acyzrtsyb-spd@rotkeryd        
lp.acyzrtsyb-spd@csowogeisk        
lp.acyzrtsyb-spd@ajcartsinimda        
lp.acyzrtsyb-spd@ynlajcos.rp        Aktualności

Podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymali prezenty od Fundacji

28.12.2022

77 mieszkańców naszego ośrodka dostało świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasza. Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł.

Realizacja projektu

04.11.2020

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymał grant na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID- 19, w ramach projektu " Wsparcie Dolnośląskich DPS", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opublikowano:
24.03.2020 (11:10)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 06.12.2010
Ilość wyświetleń: 229 403