bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 03.10.2011 12:56 z powodu:

aktualizacja

Dostosowanie do wymagań przepisów ppoż.

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do wymagań przepisów ppoż.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Projekt

Piwnica

Parter

Piętro

Poddasze

Strych

Specyfikacja techniczna

Zakres robót

Ogłoszenia:

  1. Zmiana treści SIWZ (25.08.2011 12:56)
  2. Przedłużenie terminu składania ofert. (26.08.2011 12:54)
  3. Wybór oferty najkorzystniejszej (05.09.2011 15:13)
Opublikował: Patrycja Mikołajczyk
Publikacja dnia: 17.08.2011 15:25
Publikacja ostatniej zmiany: 17.08.2011 15:25
Dokument oglądany razy: 3501
Podlega Ustawie