Struktura własnościowa i majątek publiczny

Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w skład którego wchodzą:
- nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Bystrzycy Kłdzkiej przy ul. Górna 23 i Pl.Szpitalny 5,
- budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,
- majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe oraz środki niematerialne
jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

Zgodnie z zestawieniem ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2016 r. majątek wynosi: 884237,72 zł, na który składają się:

  • środki trwałe o łącznej wartości netto 468232,77zł
  • pozostałe środki trwałe - wyposażenie o łącznej wartości 416004,95 zł
Opublikowano:
20.03.2017 (09:11)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 28.12.2010
Ilość wyświetleń: 8 032