Przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jest przeznaczony dla:
- 37 osób przewlekle somatycznie chorych,
- 45 osób przewlekle psychicznie chorych.
Dysponuje pokojami 1,2 i 3 osobowymi w dwóch budynkach: oddział ul. Górna 23 i oddział Pl.Szpitalny 5.

Dom świadczy usługi na rzecz mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu:
- zapewnia całodobową opiekę
- zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe, opiekuńcze i rehabilitacyjne
- umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych, kulturalnych i społecznych stosownie do indywidualnych potrzeb mieszkańca
- umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Opublikowano:
03.08.2016 (13:54)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 27.12.2010
Ilość wyświetleń: 9 914