To jest wersja archiwalna z dnia 03.08.2016 (13:53) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie

Struktura własnościowa i majątek publiczny

Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w skład którego wchodzą:
- nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Bystrzycy Kłdzkiej przy ul. Górna 23 i Pl.Szpitalny 5,
- budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,
- majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe oraz środki niematerialne
jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

Opublikowano:
03.08.2016 (13:53)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 28.12.2010
Ilość wyświetleń: 5 178